กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

ปีพ.ศ.2557

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1(352)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10608 ครั้ง