กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2566

โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนกันยายน 2566
กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <br />จธ. ได้นมัสการเชิญพระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมณ์ดี วัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนสิงหาคม 2566
อธิบดีกลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแลหะพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ด้วยอธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ด้วยอธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5926 ครั้ง