กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

2558

26/5/2558
สำนักงาน ก.พ.
19/5/2558
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่คนดี ศรี ปภ. ประจำปี พ.ศ.2557
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10509 ครั้ง