กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2560

2/10/2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศผลการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." พ.ศ.2560 โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดี ศรี ปภ." พ.ศ.2560 ระดับ"ดีเด่น" จำนวน 6 ราย และ ระดับ "ดี" จำนวน 29 ราย
30/5/2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา ประจำปี 2560
3/2/2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกืจกรรมเข้าวัดฟังธรรมร่วมกับกรมการศาสนา และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10503 ครั้ง