กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2562

1 2
23/12/2562
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเข็มทองเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล "คนดี ศรี ปภ." ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 คน
14/6/2562
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และ วันแรม 15 ค่ำ (หรือวันแรม 14 ค่ำ) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ให้กลับคืนสู่สังคมไทย เพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 2. วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ วัดสุวรรณคีรี 3. วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ วัดนายโรง 4. วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม 256๒ ณ วัดอินทรวิหาร 5. วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 256๒ ณ วัดชัยพฤกษ์มาลา
14/6/2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนยันรุ่ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14/6/2562
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ พุทธมณฑล
14/6/2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนา ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.62
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10508 ครั้ง