กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2559

8/5/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
19/4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10616 ครั้ง