กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2562

17/12/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
28/2/2562
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีนายสุดจิต นิมิตกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในที่ประชุม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10612 ครั้ง