กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ. 2564

23/12/2564
กลุ่มงานจริยธรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10607 ครั้ง