กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2559

อำนาจหน้าที่

พ.ศ.2564

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานจริยธรรม
ดาวน์โหลด :
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
ดาวน์โหลด :
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2878 ครั้ง