กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210708134617.pdf ( 1.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210621122806.pdf ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด :
210621120527.pdf ( 3.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ดาวน์โหลด :
210331093338.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
คนดี ศรี ปภ. ประจำปี 2564.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)


1 2 3