กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2565

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
บันทึกแจ้งเวียนจังหวัด ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 2 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 3 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 4 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
บันทึกเสนอ อปภ..pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15923 ครั้ง