กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2566

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด :
แบบ 1 แบบประวัติ.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
แบบ 1 แบบประวัติ.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
แบบ 4 แบบประเมิน 360 องศา.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
แบบ 4 แบบประเมิน 360 องศา.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การพิจารณา 66 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26067 ครั้ง