กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2558

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1013.7/ว6 ลว.29 พ.ค.2555
ดาวน์โหลด :
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เรื่อง การเรี่ยไร
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ คนดี ศรีปภ. ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด :
Scan_20150501.jpg ( 2.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 309 ครั้ง)
Scan_20150501 (3).jpg ( 2.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 244 ครั้ง)
Scan_20150501 (2).jpg ( 3.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 224 ครั้ง)
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
http://122.155.1.145 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25986 ครั้ง