กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2560

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
ดาวน์โหลด :
ประกาศ คนดี ศรี ปภ.60.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 304 ครั้ง)
การรายงานแผน/ผลการปฏิบัตืงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
บันทึกเวียนแผนผล.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
แบบรายงานฯ(ตัวอย่าง).doc ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 679 ครั้ง)
แบบรายงานฯok.doc ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
โครงการคนดี ศรี ปภ. ปี 2560
การสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานหมวด 4.doc ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 3.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 2.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 1.doc ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
2-090660 (3).docx ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
องค์กรโปร่งใส60(1).pdf ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564


1 2 3