กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2560

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
ดาวน์โหลด :
ประกาศ คนดี ศรี ปภ.60.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 330 ครั้ง)
การรายงานแผน/ผลการปฏิบัตืงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
บันทึกเวียนแผนผล.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 163 ครั้ง)
แบบรายงานฯ(ตัวอย่าง).doc ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 705 ครั้ง)
แบบรายงานฯok.doc ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
โครงการคนดี ศรี ปภ. ปี 2560
การสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานหมวด 4.doc ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 3.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 2.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
แบบรายงานหมวด 1.doc ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
2-090660 (3).docx ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
องค์กรโปร่งใส60(1).pdf ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 233 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15095 ครั้ง