กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2560

การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตจำนงค์60.pdf ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
ดาวน์โหลด :
ตามรอย60.pdf ( 3.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 199 ครั้ง)
หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 067 (แจ้งหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์ ปภ. เขต ทุกเขต)และหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 068 (แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด :
เกียรติบัตรita.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงาน ปปท. ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559
ดาวน์โหลด :
เกียรติบัตรita.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25985 ครั้ง