กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2560
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตจำนงค์ มท..jpg ( 0.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
ดาวน์โหลด :


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25983 ครั้ง