กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2561

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง "คนดี ศรี ปภ." 2561
ดาวน์โหลด :
ประกาศคนดี ศรี ปภ.61.pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 361 ครั้ง)
โครงการ " โครงการ คนดี ศรี ปภ" ประจำปี พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :
ขออนุมัติโครงการคนดี 61.pdf ( 2.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือ ที่ มท 0637/106 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24886 ครั้ง