กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2563

การจัดทำข้อมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบตอบรับหลักเกณฑ์และแบบประเมินการคัดเลือก " คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด :
แบบประวัติ(แบบ 1).docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
แบบตอบรับหลัเกณฑ์ฯ.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
แบบตอบรับ(หน้าแรก).docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
แบบตอบรับ(แบบ4).docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
แบบตอบรับ(แบบ2).docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
แบบฟอร์มการพิจารณาหลักเกณฑ์ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับคณะทำงานกลั่นกรองครดี ศรี ปภ.
ดาวน์โหลด :
แบบประวัติ(แบบ 1)word.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
แบบตอบรับหลัเกณฑ์ฯword.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
แบบตอบรับ(หน้าแรก)word.docx ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
แบบตอบรับ(แบบ4)word.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
แบบตอบรับ(แบบ2)word.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
ประกาศจากสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25984 ครั้ง