กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2564

การดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุฯธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
210909105753.pdf ( 6.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210708134617.pdf ( 1.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 424 ครั้ง)
ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210621122806.pdf ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 283 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด :
210621120527.pdf ( 3.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ดาวน์โหลด :
210331093338.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 253 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24880 ครั้ง