กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2565

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
บันทึกแจ้งเวียนจังหวัด ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 2 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 3 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 4 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
บันทึกเสนอ อปภ..pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ดาวน์โหลด :
กำหนดการ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15091 ครั้ง