กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ

บทความ "รวมพลังข้าราชการไทย สู้ภัยคอร์รัปชั่น" โดย นางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการพิเศษ(สำนักงาน ก.พ.)
บทความ"พัฒนาข้าราชการไทย ให้พ้นภัยคอร์รัปชั่น" โดย นางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ (สำนักงาน ก.พ.)
ดาวน์โหลด :
บทความพัฒนาราชการไทย.pdf ( 0.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 287 ครั้ง)
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่วข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บรรยายพิเศษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดาวน์โหลด :
การยืดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดย ศาสตราจารย์ธานิทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9741 ครั้ง