กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2559

คณะกรรมการจริยธรรม

พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาสแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดาวน์โหลด :
ประกาศแจ้งกรรมการปี 62.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2572 ครั้ง