กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 2560 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม

2559

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564
ดาวน์โหลด :
8.บทที่ 1-5.doc ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 406 ครั้ง)
การบรรยายเรื่อง ปรัชญา และแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม
ดาวน์โหลด :
ปาถกฐาพิเศษ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน" โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ดาวน์โหลด :
ปาถกฐาพิเศษ "จำขึ้นใจ ข้าราชการรากฐานของแผ่นดิน" โดยนายวิษณุ เครืองงาม
ดาวน์โหลด :
การบรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดาวน์โหลด :
พลเอกเปรม.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 377 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11515 ครั้ง