กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2566

โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนกันยายน 2566
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนสิงหาคม 2566
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2566
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5921 ครั้ง