กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2565

โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด :
โครงการหลักธรรม นำ ปภ..pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
รูปภาพกิจกรรม.docx ( 13.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)