กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ.2562

ภาพถ่ายผู้ได้รับเข็มทองเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
_MG_0485.JPG ( 3.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
_MG_0484.JPG ( 2.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
_MG_0483.JPG ( 3.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
_MG_0482.JPG ( 3.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
_MG_0481.JPG ( 3.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
_MG_0480.JPG ( 3.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
_MG_0479.JPG ( 3.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
_MG_0478.JPG ( 3.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
_MG_0477.JPG ( 2.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
_MG_0476.JPG ( 3.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
_MG_0475.JPG ( 3.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
_MG_0474.JPG ( 2.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
_MG_0473.JPG ( 3.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
_MG_0471.JPG ( 2.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
_MG_0470.JPG ( 2.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
_MG_0469.JPG ( 2.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
_MG_0468.JPG ( 2.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
_MG_0467.JPG ( 3.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
_MG_0465.JPG ( 3.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
_MG_0464.JPG ( 3.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
_MG_0463.JPG ( 3.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
_MG_0462.JPG ( 3.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
_MG_0461.JPG ( 3.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
_MG_0460.JPG ( 2.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
_MG_0458.JPG ( 2.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
_MG_0457.JPG ( 2.94 MB ) ( ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
_MG_0456.JPG ( 2.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
_MG_0455.JPG ( 3.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
_MG_0454.JPG ( 3.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
_MG_0453.JPG ( 3.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3332 ครั้ง