กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
191227092230.pdf ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2174 ครั้ง