กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
191227092230.pdf ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)