กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ.2564

รูปภาพกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราการ
เรื่อง อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ดาวน์โหลด :
เรื่อง ขอขอบคุณวิทยากร
ดาวน์โหลด :
เรื่อง ขอขอบคุณวิทยากร
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3333 ครั้ง