กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2565

ปภ. เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า
ดาวน์โหลด :
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2565
โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5920 ครั้ง