กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2566

โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาข้าราขการ ปภ.
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3701 ครั้ง