กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2565

คู่มือ ITA 2022
ดาวน์โหลด :
คู่มือ ita ปี 65(ลงweb).pdf ( 16.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ปฏิทินการประเมิน ITA 2565
ดาวน์โหลด :
ปฏิทิน ITA ปภ. 65
ดาวน์โหลด :
ปฏิทิน ITA ปภ. 65.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
แบบกรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 65
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 65


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1274 ครั้ง