กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1(352)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 302051 ครั้ง